Dine mål er
vår prioritering

En utfordring kan bli til en konflikt eller en mulighet. Med vår juridiske ekspertise, solide bransjeerfaring og forretningsforståelse, setter vi oss inn i dine ambisjoner og strategiske mål for å kunne bidra til proaktiv verdiskaping.

"I Hill & Co skaper vi verdi med utgangspunkt i fellesskap og integritet."

- Ivar Hillestad, Partner

Verdiskaping

Gjennom å opptre som solide, løsningsorienterte rådgivere, skal vi kontinuerlig jobbe for å skape størst mulig verdi for våre kunder.

Vi skal være en forretningsorientert samarbeidspartner, som arbeider proaktiv ved å forebygge potensielle problemer kontinuerlig, fremfor å agere reaktivt og problematisere for egen vinning.

Integritet

Vi innehar kompetanse som gjør at mennesker og bedrifter lar oss håndtere deres utfordringer. Denne tillitserklæringen tar vi på alvor ved å aldri vike fra våre prinsipper om å opptre redelig.

Overfor våre kunder er vi ærlige og direkte. Vi setter deres langsiktige interesser først og er bevisst hvilke ringvirkninger vår involvering kan ha.

Fellesskap

Felleskap innebærer at vi arbeider sammen for å sette våre medarbeidere, kunder og øvrige relasjoner i en posisjon til å lykkes.

I oss får man en imøtekommende samarbeidspartner, som gjennom å benytte intern bredde vil tilby korrekt kompetanse etter behov.

Vi jobber tett med våre relasjoner. Målet er alltid å fungere som effektive og langsiktige rådgivere med fokus på verdiskaping for kunden.

Sammen skaper vi resultater

Vi i Hill & Co mener at god juridisk bistand handler om å sikre og skape verdier for klienten.
En investering i juridisk veiledning på et tidlig tidspunkt kan være utslagsgivende for en virksomhet i en planleggingsfase, en forhandling og påfølgende avtale.

Godt forarbeid og kvalitetssikrede prosesser bidrar til å skape tillit, godt samarbeid, varige forretningsrelasjoner, og kan gjøre en virksomhet attraktiv for potensielle samarbeidspartnere og investorer.

I en raskt skiftende verden forventer våre klienter at vi til enhver tid bidrar med den juridiske spisskompetansen de trenger for å lykkes. Det krever høy innsats av hver og en av våre medarbeidere for at vi hele tiden skal kunne ligge et skritt foran.

Vi tror på samarbeid og fellesskap for å levere solide forretningsresultater. Dette oppnår vi ved å fremme en kultur som handler om hvordan den enkelte er en del av teamet. Suksess er et resultat av felles innsats - internt og sammen med våre kunder. Slik gjør vi våre medarbeidere på alle nivå i stand til å sette kundens ambisjoner og langsiktige mål i sentrum.

Se vår kompetanse

Jobb med oss

Karriere

Advokatbransjen er i endring. Unge talenter ønsker seg mer av en arbeidsgiver enn den tradisjonelle karriereveien. Det handler om å bidra til verdiskaping på premisser man kan stå for og muligheten til å utnytte og utvikle både faglige ferdigheter og personlige egenskaper.

I en organisasjon som i stor grad baserer seg på  menneskers motivasjon må selskapet tilpasse seg menneskene, og ikke omvendt. Vi ønsker utelukkende de rette folkene, som kontinuerlig er med på å bygge en sterk samarbeidskultur i morgendagens advokatfirma.

I Hill & Co ønsker vi å sette mennesker i en posisjon til å lykkes. Vi praktiserer flat struktur, der den enkelte gis stor grad av tillit og ansvar, med felles motivasjonsstruktur. Dette gir en merverdi både i form av trivsel og effektivitet.

Mener du at Hill & Co kan passe for deg og at du kan tilføre oss og våre kunder noe, ønsker vi å høre fra deg.

Send en åpen søknad på post@hill.one

Takk! Vi har mottatt ditt skjema
Oops! Noe gikk gale ved innsending av skjema. Se over informasjon og prøv igjen